Geef Wi-Fi
aan uw gasten
zonder risico’s


Bescherm uw bedrijfsnetwerk
tegen kwaadwillenden.Hoe werkt het?
Meer informatie

Veilig en gecontroleerd Wi-Fi aanbieden

Het opzetten van een draadloos netwerk voor gasten wordt steeds eenvoudiger, doordat moderne modems en routers deze optie vaak standaard aanbieden. Ook zijn er naast Hotspot+ andere aanbieders op de markt, die een tweede, open netwerkomgeving opzetten op uw locatie. Toch is het zeker niet aan te raden om dit soort hotspots in te stellen en te gebruiken. Met een dergelijke constructie loopt u als ondernemer behoorlijk wat risico’s.

Delen van uw internetverbinding is niet altijd toegestaan

U kunt niet zomaar uw internetverbinding delen met gasten. De meeste providers hebben in hun algemene voorwaarden opgenomen dat het gebruik van de internetverbinding door derden niet is toegestaan. Dit om onder meer te voorkomen dat consumenten hun verbindingen onderling massaal gaan delen. Deelt u de internetverbinding met uw gasten, dan handelt u formeel gezien in strijd met dergelijke voorwaarden. Met Hotspot+ wordt al het dataverkeer van uw gasten direct omgeleid naar een externe internetverbinding van Hotspot+. Deze internetverbinding mag wél gedeeld worden, aangezien deze eigendom is van een provider.

Ondernemers worden providers

Wanneer u massaal (vrije) toegang wilt verlenen tot het internet, gaat u in feite als een provider opereren. U kunt dan door de wet aangemerkt worden als een “aanbieder van openbare telecomdiensten”, wat de nodige rechten en plichten met zich meebrengt. Om snel en eenvoudig internet aan uw gasten aan te bieden, zit u uiteraard niet op regelgeving te wachten. Met Hotspot+ kunt u nooit beschouwd worden als provider, aangezien al het dataverkeer door ons wordt verzorgd en uw gasten niet via uw verbinding internetten. Uw internetverbinding wordt enkel gebruikt als transportmiddel om uw gasten te laten internetten via de verbinding met ons datacenter.

Restricties en onderhoud tegen misbruik

Het verspreiden van spam, hacken of het illegaal downloaden van bestanden zijn criminele activiteiten. Toch kunnen deze activiteiten ook via uw draadloze internetverbinding worden uitgevoerd. Indien u zich hier niet goed tegen beschermd, kunt u verantwoordelijk gesteld worden voor hetgeen via uw internetverbinding is veroorzaakt. Door gebruik te maken van een Hotspot+, die erop is ingericht om illegale activiteiten te blokkeren, bent u zeker van een veilige omgeving voor uzelf en uw klanten. De Hotspot+ is standaard ingesteld met de juiste restricties om kwaadwillenden buiten te sluiten.

  • Het limiteren van een sessieduur per gebruiker
  • Het instellen van een tijdslimiet per maand voor iedere gebruiker
  • Het limiteren van het aantal data per gebruiker

Daarnaast is de software van Hotspot+ zo ontwikkeld dat al het verkeer alleen via internet kan worden opgezet. Verbinding maken met uw interne netwerk (van bijvoorbeeld uw kantoor of kassasysteem) is hierdoor voor buitenstaanders niet mogelijk. Iedere gebruiker van een Hotspot+ gaat via een extern IP-adres direct het internet op.

Mogelijkheden voor uw infrastructuur

Afhankelijk van uw wensen, locatie en eventueel bestaande infrastructuur kunnen wij een ontwerp maken en voorstel doen voor de infrastructuur van uw Wi-Fi-netwerk. Hiervoor voeren wij graag een inventarisatie uit op uw locatie. Voor meer informatie over de mogelijkheden of vragen over het creëren van dekking op uw locatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wi-Fi via (outdoor) access points

Om op uw locatie overal en voldoende dekking te garanderen kunnen we een oplossing aanbieden waarbij we gebruikmaken van access points. Na de realisatie van de infrastructuur voor uw Wi-Fi-netwerk zorgen deze access points voor een naadloze overgang: zo zullen gebruikers geen signaalonderbrekingen ervaren wanneer zij zich op uw locatie verplaatsen. De door ons gebruikte hard- en software heeft verder geen beperking in het aantal te plaatsen access points, zodat we in staat zijn om grote terreinen en grote aantallen gebruikers te voorzien van snelle en betrouwbare Wi-Fi. Ook op drukke plekken binnen uw locatie kunnen we voor uitstekende resultaten zorgen.

Internet via point-to-point straalverbinding

Wanneer het leggen of graven van bekabeling een te kostbare aangelegenheid wordt, kunnen wij met een straalverbinding toch snel internet op uw locatie realiseren. Zo kunt u draadloos internet gaan aanbieden op locaties waar geen netwerkkabels aanwezig zijn. Deze oplossing is ideaal wanneer er een netwerkverbinding gecreëerd kan worden tussen verschillende gebouwen en er tussen deze locaties sprake is van een vrije zichtlijn (die niet door bomen of andere panden wordt onderbroken).

Wi-Fi via bestaande tv- of telefoniebekabeling

In sommige gevallen kunnen we gebruikmaken van bestaande infrastructuur. Zo zijn veel locaties vaak voorzien van kabelaansluitingen voor televisie (coaxkabel) en telefonie. Door de juiste aanpassingen te doen kunnen we ook hiermee snel en draadloos internet voor uw gasten en medewerkers creëren.

Meer over infrastructuur

Wilt u meer informatie?

Wij gaan graag met u het gesprek aan om de juiste keuzes te maken voor uw Hotspot+. Bel ons op
088 7071 700 of vul het contactformulier in.

Terug naar boven
Menu